Maxi i Sekopak obeležili Svetski dan životne sredine

Maxi supermarketi i Sekopak su, za mališane iz vrtića „Mala sirena“ i sve prisutne, organizovali edukativnu predstavu u beogradskom naselju Stepa Stepanović kojom je obeležen Svetski dan životne sredine.

svetski dan životne sredine maxi sekopak
foto: Delez Srbija
Koliko štetnih posledica na eko-sistem ima jedna bačena folija od čokolade, kesa ili flaša, koliko meseci i godina je potrebno da se neki otpadni materijal raspadne ali i na koji način možemo učiniti da otpad ne zagađuje prirodu, samo su neka od pitanja na koja se danas mogao čuti odgovor.
‚‚U 2016. godini reciklirali smo blizu 10 hiljada tona otpada, što je više nego u prethodnoj. Naša kompanija će se i dalje truditi da pomogne jačanju sveti o unapređenju i očuvanju kvaliteta životne sredine i potrebi upravljanja ambalažnim otpadom“, rekla je Bojana Perić, menadžerka za zaštitu životne sredine u kompaniji Delez Srbija.
Svakog dana oko nas ima oko 1.000 tona ambalažnog otpada više nego što je bilo prethodnog. Ukoliko ne budemo naučili da ga pravilno recikliramo postoji rizik da će naša planeta jednog dana biti pretrpana đubretom.
Sekopak više od 10 godina organizuje proces upravljanja ambalažnim otpadom kojim se doprinosi zdravijem životu i okruženju, kako on ne bi završio u prirodi već u pogonima za reciklažu.
“Zahvaljujući partnerima i sakupljačkoj mreži, u proteklih sedam godina prikupili smo i predali na reciklažu više od 240.000 tona ambalažnog otpada”, istakla je Violeta Belanović- Kokir generalna direktorka Sekopaka, povodom obeležavanja Svetskog dana životne sredine.