Uvodi se preduzetništvo u osnovne škole

Potpisivanjem Protokola između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fondacije Univerexport, koje će se održati u četvrtak 19. oktobra, zvanično se obeležava početak uvođenja preduzetništva u plan i program rada osnovnih škola.

preduzetništvo-uvođenje-preduzetništva-u-osnovne-škole-predmet-nastavnici-učenici-đaci-fondacija-univerexport-ministarstvo-prosvete-obrazovanje-potpisivanje-protokola-trgovina-maloprodaja-srbija-timp-portal
foto: Ilustracija, Pixabay
Fondacija Univerexport se, ovim protokolom, obavezuje na ulaganje u edukaciju nastavnog kadra i finansiranje projekata po školama, sa ciljem da preduzetništvo, kao nova kompetencija, utiče na obrazovanje kao upotrebljivo znanje.
Pored izdvajanja sredstava za edukaciju nastavnog kadra koji će stečeno znanje primenjivati u radu sa đacima, ova fondacija će finasirati projekte od ideje do realizacije koji će se realizovati u 40 osnovnih škola.
Projektom se podržava razvoj preduzetništva kao međupredmetne kompetencije i kao jedna od najvažnijih novih orijentacija počinje sa primenom tokom školske 2017/2018. godine.