Delez Srbija na manifestaciji “Naš Beograd”

U okviru manifestacije „Naš Beograd“ zaposleni u kompaniji Delez Srbija volontirali su u Udruženju Naša kuća – kuhinja na točkovima i pripremali obroke koje su distribuirali Beograđanima iz socijalno najugroženijih kategorija.

Naš Beograd manifestacija delez srbija
foto: Delez Srbija
Roditelji dece ometene u razvoju osnovali su 2007. godine Udruženje ‚‚Naša kuća“ u cilju njihove društvene inkluzije. Najvažnija usluga Uduženja je dnevni boravak za mlade u kome oni, kroz individualne planove podrške, usvajaju nova znanja, podižu nivo socijalnog dijaloga i kompetencije, osamostaljuju se u uobičajenim životnim aktivnostima i pripremaju se za dalji radni angažman.
“Humanost i solidarnost je nesto po čemu je naša kompanija prepoznata. Uvek se trudimo da u društveno odgovorne akcije uključimo i naše zaposlene kako bismo zajedno pomogli onima kojima je pomoć potrebna”, istakao je Nikola Papak, menadžer komunikacija kompanije Delez Srbija.
U okviru radne subote, više od 300 volontera učestvovalo je na tradicionalnoj manifestaciji “Naš Beorad”, koju Forum za odgovorno poslovanje organizuje deveti put zaredom. Akciju je podržalo više od 30 kompanija i 3.000 zaposlenih koji su doprineli poboljšanju kvaliteta života 10.000 dece i odraslih.