Delez Srbija dobitnik prestižne IT nagrade

U konkurenciji velikih svetskih kompanija, SAP Retail projekat kompanije Delez Srbija proglašen je za jedan od tri najbolja u 2016. godini u kategoriji “Business Transformation” za region Evrope, Afrike i Bliskog istoka.

Delez Srbija dobitnik prestižne IT nagrade
foto: Delez Srbija
Nagrada je uručena u centrali SAP-a u Waldorfu a za nju se takmičilo bizu 300 projekata.
“Ovo je veliki rezultat posvećenosti našeg tima. Aktivno upravljanje promenama, vidljivost projekta u okviru kompanije i kontinuirana podrška rukovodstva predstavljaju ključne faktore uspeha”, rekao je Miloš Jauković, potpredsednik za logistiku i upravljanje poslovnim procesima u kompaniji Delez Srbija.
Jauković je istakao veliki doprinos svakodnevnom funkcionisanju sistema koji je donela implementacija SAP-a.
“Za nas novi sistem znači sveobuhvatne, uniformne i brzo dostupne informacije kao podrška odlučivanju, unapređenje efikasnosti procesa, kao i kontinuitet toka informacija među različitim procesima”, dodao je on.