Coca-Cola HBC Srbija predstavila rezultate u oblasti održivog poslovanja

Kompanija Coca-Cola HBC Srbija je na predstavljanju rezultata u oblasti održivosti u 2018.  godini objavila i nove ciljeve i planove kako da dodatno doprinela očuvanju životne sredine i razvoju zajednice do 2025. godine.

Coca-Cola HBC Srbija predstavila rezultate u oblasti održivog poslovanja izveštaj ciljevi planovi napici coca cola podrška mladima trgovina maloprodaja srbija timp portal
foto: Coca-Cola HBC Srbija

Ovogodišnji Izveštaj o održivom poslovanju je pripremljen prema međunarodno priznatom GRI standardu i ispunjava zahteve Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija koji se odnose na Izveštaj o napretku.

Uz očuvanje i smanjivanje upotrebe prirodnih resursa i dalja ulaganja u društvo, kompanija će biti posvećena umanjenju uticaja ambalaže, i to kroz ostvarenje tri cilja do 2025. godine – da sva ambalaža bude reciklabilna, da 35 % PET ambalaže sadrži reciklirani materijal kao i da kompanija prikupi 75 % ambalaže u kojoj pakuje proizvode.

Novi ciljevi se odnose i na Srbiju, u kojoj je kompanija u prošloj godini uložila 41 milion dinara u programe podrške zajednici dok su zaposleni volontirali više od 850 sati.

Kompanija je umanjila upotrebu vode tokom protekle decenije za čak 53 odsto, dok je ukupna potrošnja energije po litru proizvedenog pića u istom periodu smanjena za 52 odsto.

Dodatno, u planu je smanjenje ukupnog broja kalorija u napicima za 25 odsto na 100 ml proizvoda.

U okviru platforme Coca-Cola mladima, preko 3.000 mladih je dobilo nova znanja i iskustva a 256 se nakon programa i zaposlilo.